19 Ιουλ 2016

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ (ΜΕΡΟΣ 2ο)Μιχάλης Κ. Δερμιτζάκης
Δικηγόρος ε.τ., 
στέλεχος της «Κίνησης των 100…»

3.  ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

  3.1.- Η πολιτική στην Ελλάδα υπήρξε πάντα και συνεχίζει να είναι ένα άθλημα. Πανάκριβο, ελκυστικό, παλαιότερα δημοφιλέστατο, αλλά άθλημα για λίγους. Και όποιοι καταφέρουν τελικά να εκλεγούν τους περιμένουν, στην καριέρα τους, διακρίσεις και προνόμια, τέτοια, που πολλές φορές εκφεύγουν των βασικών αρχών της δημοκρατίας και αλλοιώνουν τις διαδικασίες ανάδειξης των μελών του Εθνικού Κοινοβουλίου. Τούτο δε καθίσταται εμφανέστατο στις διαδικασίες εκλογής των ακολούθως αναφερομένων κατηγοριών υποψηφίων.

  3.2.- Πρώην Πρωθυπουργοί

  3.2.1. Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγρ. 8 του άρθρου 72 του Π.Δ. 26/2012 (ΦΕΚ Α 57/2012) σε περίπτωση που πρώην Πρωθυπουργός επιθυμεί να εκλεγεί βουλευτής (και αυτό συμβαίνει σχεδόν πάντα) αρκεί να υποβάλει μόνο υποψηφιότητα γιατί για την εκλογή του δε χρειάζεται σταυρούς προτίμησης. Είναι πρόδηλο ότι στην περίπτωσή του θεωρείται γι' αυτόν τιμητικός και ανέξοδος ο τρόπος εκλογής του αφού τον απαλλάσσει από σοβαρές οικονομικές δαπάνες αλλά και σωματικές και ψυχικές ταλαιπωρίες, που όμως είναι αυτονόητες για τους λοιπούς υποψηφίους  βουλευτές που άγχονται και αγωνιούν για την επιτυχία τους. Με αυτό τον τρόπο όμως αφαιρείται η δυνατότητα στο εκλογικό σώμα να επιλέξει κατά βούληση τους αντιπροσώπους του στο Κοινοβούλιο. Παράλληλα όμως ο τρόπος αυτός της εκλογής, των πρώην Πρωθυπουργών, παραβιάζει την αρχή της ίσης μεταχείρισης των (συν)υποψηφίων βουλευτών. Επιβάλλεται λοιπόν για λόγους δημοκρατίας και ισότητας να εκλέγονται και οι πρώην Πρωθυπουργοί, όπως όλοι οι υποψήφιοι, με σταυρό προτίμησης.

  3.3.- Πρόεδροι Κομμάτων

  3.3.1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 34 παραγ. 3 και 103 παραγρ. 5 του Π.Δ. 26/2012 οι Πρόεδροι των Κομμάτων έχουν το δικαίωμα να είναι υποψήφιοι σε δύο εκλογικές περιφέρειες της χώρας και να επιλέγουν τη μια ως βουλευτική τους έδρα. Επί πλέον δε, για να εκλεγούν, δεν έχουν και αυτοί ανάγκη σταυροδότησης. Με άλλα λόγια επιβάλλουν και εξασφαλίζουν  έτσι την εκλογή τους, ακριβώς γιατί είναι Πρόεδροι Κομμάτων, άσχετα αν υπάρχει το ενδεχόμενο να μη τους θέλει το εκλογικό σώμα ούτε για βουλευτές! Πρόδηλο λοιπόν καθίσταται πως και στην περίπτωση τους, όπως  και σ' αυτήν των πρώην Πρωθυπουργών, υφίσταται σαφής παραβίαση βασικών αρχών της δημοκρατίας και της ίσης μεταχείρισης  των υποψηφίων βουλευτών. Ειδικά δε στην περίπτωση των Αρχηγών Κομμάτων, θα έπρεπε οι ίδιοι να ζητήσουν την κατάργηση, ή να μη κάνουν χρήση αυτών των προνομίων, για λόγους πολιτικής δεοντολογίας έναντι των βουλευτών και πολιτευτών των Κομμάτων τους, αλλά και πολιτικής ευπρέπειας προς το εκλογικό σώμα. Επιβάλλεται λοιπόν και οι Πρόεδροι των Κομμάτων να θέτουν υποψηφιότητα σε μια μόνο Εκλογική Περιφέρεια και να εκλέγονται όπως όλοι οι βουλευτές με σταυρό προτίμησης.

  3.4.- Βουλευτές Επικρατείας

  3.4.1. Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγρ. 3 του άρθρου 54 του Συντάγματος «Μέρος της Βουλής όχι μεγαλύτερο από το ένα εικοστό του αριθμού των βουλευτών, μπορεί να εκλέγεται ενιαίως σε ολόκληρη την Επικράτεια, σε συνάρτηση με τη συνολική εκλογική δύναμη του κάθε Κόμματος στην Επικράτεια, όπως νόμος ορίζει».

  3.4.2. Κατ’ αρχάς αδυνατεί κανείς να αντιληφθεί ποια  πολιτική αναγκαιότητα εξυπηρετεί ο θεσμός των βουλευτών Επικρατείας, αν αναλογισθούμε πως και οι βουλευτές αυτοί στην ουσία διορίζονται μιας και δεν εκλέγονται με σταυρό προτίμησης. Αντίθετα η εκλογή τους είναι σίγουρη ανάλογα όμως με την εκλογική δύναμη του Κόμματος που ανήκουν και με τη σειρά που τους τοποθετεί ο Αρχηγός τους στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας. Και ο θεσμός όμως αυτός προκάλεσε και συνεχίζει να προκαλεί έντονες αντιδράσεις και αρνητικές κριτικές στην Κοινωνία γιατί συνιστά προκλητική διάκριση στον τρόπο εκλογής των βουλευτών και περιορίζει την αντιπροσωπευτική δημοκρατία.

  3.4.3. Είναι  προφανές ότι για λόγους ίσης μεταχείρισης αλλά  και εσωκομματικής δημοκρατίας και ισορροπιών, όλοι ανεξαίρετα οι βουλευτές πρέπει να εκλέγονται με σταυρό προτίμησης. Αποτελεί αρνητική πολιτική υπέρβαση η συνέχιση της διατήρησης του θεσμού των βουλευτών Επικρατείας, όταν η Πολιτική εμπειρία μας απέδειξε πως για τις θέσεις αυτές δεν επιλέγονται, όπως θα πίστευε κανείς, οι άριστοι της κοινωνίας ή έστω άτομα εξειδικευμένων γνώσεων και προσόντων, αλλά συνήθως φίλοι προσκείμενοι στους Αρχηγούς των Κομμάτων, γόνοι ισχυρών Οικονομικών Παραγόντων ή άτομα με ισχυρές διασυνδέσεις εντός και εκτός Ελλάδας. Θα βοηθούσε τα μέγιστα τη δημοκρατία και θα τόνωνε την αίσθηση ισότητας μεταξύ των μελών του Κοινοβουλίου και το περί δικαίου αίσθημα του λαού, η ολοσχερής  κατάργηση του θεσμού των βουλευτών Επικρατείας και της παραγρ. 3 του άρθρου 54 του Συντάγματος.

  Με το σταυρό προτίμησης θα εκλέγονται οι άριστοι και πάντως οι εκλεκτοί του λαού και όχι οι αρεστοί των Κομματικών ηγεσιών και του Πολιτικού Συστήματος.

     4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΣΥΛΙΑΣ

  4.1.- Ο Συνταγματικός νομοθέτης, με αίσθημα ευθύνης και με γνώμονα την εύρυθμη και ομαλή  λειτουργία της Βουλής θέσπισε, και πολύ σωστά, με ειδική διάταξη τη βουλευτική ασυλία. Σύμφωνα λοιπόν με την παραγρ. 2 του άρθρου 61 του Συντάγματος «Ο βουλευτής διώκεται μόνο για συκοφαντική δυσφήμηση, κατά το νόμο, ύστερα από άδεια της Βουλής… Η άδεια θεωρείται ότι οριστικά δεν δόθηκε, αν η Βουλή δεν αποφανθεί μέσα σε σαράντα πέντε ημέρες αφότου η έγκληση  περιήλθε στον Πρόεδρο της Βουλής» οπότε και στην περίπτωση αυτή  «η πράξη θεωρείται ανέγκλητη».

  4.2.- Στην Κοινοβουλευτική πρακτική όμως τα πράγματα είναι αισθητώς διαφορετικά. Η βουλευτική ασυλία επεκτείνεται – και άρα ο βουλευτής μένει ατιμώρητος – σε αρκετά άλλα, πέραν της συκοφαντικής δυσφήμησης, αδικήματα όπως σωματικές βλάβες, τροχαία αδικήματα, εξύβριση κλπ, ουδεμία όμως σχέση έχοντα με την πολιτική του δράση. Και αυτό λόγω συναδελφικής αλληλεγγύης των λοιπών βουλευτών, ακόμη και της αντιπολίτευσης, στο πρόσωπο του εγκαλουμένου. Λες και οι βουλευτές είναι πιο ίσοι από τους λοιπούς πολίτες που παραπέμπονται να δικασθούν χωρίς ασυλίες και σύντομες παραγραφές για τα όποια αδικήματα έχουν διαπράξει.

  4.3.- Γι' αυτό και η, χωρίς μέτρο, παροχή ασύλου στους αδικοπρακτούντες βουλευτές, εκτός του ότι προκαλεί βάναυσα το περί δικαίου αίσθημα των πολιτών, παραβιάζει ευθέως τις περί ισότητας των Ελληνίδων και Ελλήνων διατάξεις των παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 4 του Συντάγματος σύμφωνα με τις οποίες «Οι Έλληνες είναι ίσοι απέναντι του νόμου και οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις». Η Ελλάδα έχει, δυστυχώς κατ επανάληψη, κατηγορηθεί και καταδικασθεί στο παρελθόν από το Ευρωπαϊκό δικαστήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων για παραβίαση των δικαιωμάτων των πολιτών να προσφύγουν στα δικαστήρια κατά των αδικοπρακτούντων εις βάρος τους βουλευτών και τη μη άρση της ασυλίας των για αδικήματα που δεν έχουν καμιά σχέση με την άσκηση των πολιτικών τους καθηκόντων.

  4.4.- Θα συμφωνήσομε πως οι βουλευτές για να επιτελούν απερίσπαστοι  τα καθήκοντά τους στη Βουλή, και να φέρουν εις πέρας τις εντολές και αποστολές που τους ανατίθενται, πρέπει να τυγχάνουν συνταγματικής προστασίας, από κακόβουλους  και φθονερούς πολίτες, και να μη διώκονται για αδικήματα που σχετίζονται με τις δράσεις τους αυτές. Δε νοείται όμως να παραμένουν ατιμώρητοι για άσχετες αδικοπραγίες σε βάρος πολιτών. Γι' αυτό και η Βουλή οφείλει να προσδιορίσει επακριβώς για ποια συγκεκριμένα αδικήματα ισχύει το ακαταδίωκτο ώστε οι δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, απερίσπαστες και αυτές απ τη μεριά τους, να νομιμοποιούνται να αποφαίνονται, αν οι παραβάσεις ή ποιες εξ αυτών εντάσσονται ή όχι στα αυστηρώς βουλευτικά τους καθήκοντα. Γιατί μόνο όταν η ασυλία των βουλευτών περιορισθεί στο αναγκαίο μέτρο, ο μεν βουλευτής, γνωρίζοντας τις συνέπειες, θα το σκεφθεί καλά πριν αδικοπρακτήσει, ο δε θιγόμενος πολίτης θα αισθανθεί, δίπλα του παρούσα, την προστασία και θαλπωρή της πολιτείας όποτε αυτός τη χρειασθεί.

Συνέχεια:
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ (ΜΕΡΟΣ 3ο)

Προηγούμενο:
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ (ΜΕΡΟΣ 1ο)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλιά σας ...

Περισσότερα...

αρχείο

αναζήτηση


ενημέρωση με email

προσθέστε το email σας
για να λαμβάνετε ενημερώσεις
των νέων αναρτήσεων