9 Ιουν 2016

ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Γεώργιος Ι. Σούρλας
π. Υπουργός, π. Αντιπρόεδρος της Βουλής

  Ένα εκλογικό σύστημα θα πρέπει να αποβλέπει στην κατά το δυνατόν πιο ακριβή αποτύπωση της λαϊκής βούλησης, αλλά ταυτόχρονα και στην εκλογή μιας βιώσιμης και σταθερής κυβέρνησης. Η πολιτική πραγματικότητα έδειξε ότι στην πράξη αυτά θα μπορούσε να τα εξασφαλίσει το σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής, αλλά χωρίς προκλητική πριμοδότηση του πρώτου κόμματος. Ο εκλογικός νόμος δεν πρέπει να μεταβάλλεται ανάλογα με τα συμφέροντα των εκάστοτε πολιτικών δυνάμεων και τις προοπτικές που διαγράφονται γι’ αυτές και αυτό πρέπει να κατοχυρωθεί συνταγματικά.

  Ακόμα πρέπει να γίνει κατάτμηση, αναδιάταξη των εκλογικών περιφερειών. Θα ήταν αποτελεσματικό για την εξυγίανση του πολιτικού συστήματος η εκλογική περιφέρεια να επεκτείνεται σε όλη τη γεωγραφική έκταση των νομών, που αποτελούν την περιφέρεια. Και αυτό και για πολλούς λόγους, αλλά και για έναν πρόσθετο σοβαρό λόγο: θα κατελύετο ή έστω θα περιοριζόταν αισθητά η αλληλεξάρτηση βουλευτή και εκλογέα με όλες τις δυσμενείς συνέπειες αυτής της σχέσης. Και εκτός από αυτό θα συνέβαλε ουσιαστικά στην εκλογή προσωπικοτήτων κύρους, κατάρτισης, επιστημονικής πορείας ή επαγγελματικής επιτυχίας και προβολής σε επίπεδο περιφέρειας και όχι της στενής εδαφικής έκτασης του νομού. Επίσης, θα καθιστούσε τον εκλεγόμενο στην περιφέρεια πλέον βουλευτή περισσότερο δυνατό στην αξίωση επίλυσης προβλημάτων και στην αντιμετώπιση των αντιδράσεων όσων καταφέρονται κατά του θεσμού και επιδιώκουν την αντικατάσταση του πολιτικού μας συστήματος με άλλες κατασκευές αποτυχημένες ή αδοκίμαστες.


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλιά σας ...

Περισσότερα...

αρχείο

αναζήτηση


ενημέρωση με email

προσθέστε το email σας
για να λαμβάνετε ενημερώσεις
των νέων αναρτήσεων