28 Μαρ 2016

ΝΟΜΟΤΥΠΗ ΔΙΑΠΛΟΚΗ


Γεώργιος Σούρλας,
π. Υπουργός, π. Αντιπροέδρος της Βουλής


Επιστήμονες, συγγραφείς, πολιτικοί, αναλυτές, δημοσιογράφοι, θα μπορούσε να λεχθεί ότι έχουν μελετήσει επαρκώς τα φαινόμενα της διαφθοράς και της διαπλοκής, προσδιορίζοντας τα αίτια και διατυπώνοντας προτάσεις αντιμετώπισης του προβλήματος.

Όλα αυτά αποτελούν τη μια πλευρά του λόφου της απάτης, υπάρχει όμως και η άλλη,  η πίσω πλευρά, η αθέατη, όπου συντελούνται οι απεχθέστερες πράξεις της διαπλοκής και της διαφθοράς. Πρόκειται για την «νομότυπη» διαπλοκή, για την αθέατη απάτη, φαινόμενα άγνωστα στο ευρύτερο κοινό.

Η νομότυπη διαπλοκή είναι η εξυπηρέτηση ομαδικών ή ατομικών συμφερόντων με νομοθετικές ρυθμίσεις, που  η εκτελεστική εξουσία προτείνει σκόπιμα ή παραλείπει να προωθήσει ή καθυστερεί την εφαρμογή νόμων.Πιο συγκεκριμένα η νομότυπη διαπλοκή συντελείται:
  • Με θέσπιση διατάξεων φωτογραφικού χαρακτήρα, σύνηθες φαινόμενο,
  • Με διαγραφή φόρων και προστίμων, προκειμένου να εξυπηρετηθούν διάφορα συμφέροντα, όπως με το αρ. 50 του Ν.4250/2014,που διεγράφησαν φόροι, πρόστιμα και προσαυξήσεις που ξεπέρασαν το 1,5 δισ.€.
  • Με κενά νόμων, που διευκολύνουν τη δράση των κυκλωμάτων, αφού τα αδικήματα που διαπράττουν δεν συνιστούν περιπτώσεις αδικοπρακτικού χαρακτήρα, όπως στην περίπτωση του Χρηματιστηρίου.
  • Με αδικαιολόγητη καθυστέρηση ψήφισης διατάξεων ανάλογη ή και μεγαλύτερη και στη συνέχεια καθυστέρηση στην έκδοση υπουργικών αποφάσεων. Πέρασαν  17  χρόνια για να εκδοθεί υπουργική απόφαση για τη διαδικασία προμήθειας καυσίμων των Ενόπλων Δυνάμεων με διεθνή διαγωνισμό.
  • Με έκδοση υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες μετά παρέλευση πολλών ετών, όχι μόνο δεν  εφαρμόζονται, αλλά και  ακυρώνονται. Χαρακτηριστική περίπτωση η διάταξη του Ν. 3220/2004, αρ. 46 παρ.4, για τα πλαστά και εικονικά τιμολόγια, που όχι μόνο δεν εκδόθηκε  ποτέ υπουργική απόφαση, αλλά μετά από δέκα χρόνια, με το Ν. 4174/2013, έπαψε να ισχύει η σχετική εξουσιοδοτική διάταξη, που νομιμοποίησε την παράνομη χρηματοδότηση κατασκευής έπαυλης πρωθυπουργού.
  • Με τροπολογίες και εγκυκλίους, διατυπωμένες κατά τρόπο που δεν μπορεί να εκτιμηθεί ποια συμφέροντα εξυπηρετούν, όπως στην περίπτωση του εδαφίου δ’ του αρ. 17 του Ν. 1238/1994,που κάλυπτε την παράνομη χρηματοδότηση κατασκευής έπαυλης πρωθυπουργού.
Όταν συμβαίνουν όλα αυτά, πλήττεται το κύρος των νόμων, που αποτελούν  προασπιστές της ελευθερίας, φύλακες της ηθικής ζωής, της αρετής και της δικαιοσύνης. Όταν οι νόμοι θεσπίζονται για προσωπικά συμφέροντα, για  την κάλυψη παρανόμων ενεργειών, τότε καλλιεργείται γόνιμο έδαφος για τους αρνητές της δημοκρατίας και σε κάθε περίπτωση επέρχεται χαλάρωση της υπακοής των πολιτών στη νομιμότητα. Για την πολιτική αυτή κατάπτωση ευθύνη δεν έχουν μόνο οι διαπλεκόμενοι, αλλά και οι πολιτικοί εκείνοι, που όχι μόνο δεν αντιδρούν όπως καταγράφεται σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά καθίστανται  συνεργοί, τηρούν ένοχη σιωπή και έτσι συνηγορούν στην παραγωγή νομότυπης διαπλοκής.

Ευθύνες έχουν και εκείνοι οι πολίτες, που ενώ γνωρίζουν ότι πρόκειται για γεγονότα και πράξεις διαφθοράς, όχι μόνο σιωπούν, αλλά στηρίζουν τους διαπλεκόμενους και με την ψήφο τους τους ανάγουν σε εκπροσώπους του έθνους.

Οι πολιτικοί χρειάζεται, επιτέλους, να αντιληφθούν ότι πρέπει να αποτελούν υπόδειγμα ανιδιοτέλειας, χρηστής διαχείρισης του δημόσιου χρήματος, να λειτουργούν με πλήρη διαφάνεια και να είναι σταθερά απέναντι στη διαπλοκή. Να αντιληφθούν οι εκάστοτε κυβερνώντες και οι κατέχοντες θέσεις εξουσίας  ότι δεν έχουν το δικαίωμα να αυθαιρετούν, να χρησιμοποιούν κατά βούληση το πολιτικό σύστημα, την εκτελεστική ή νομοθετική εξουσία, να ψηφίζουν ή να παραλείπουν νομοθετικές ρυθμίσεις, για προσωπικό ή των ημετέρων όφελος.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλιά σας ...

Περισσότερα...

αρχείο

αναζήτηση


ενημέρωση με email

προσθέστε το email σας
για να λαμβάνετε ενημερώσεις
των νέων αναρτήσεων