28 Μαρ 2016

ΔΙΑΦΘΟΡΑ


Γεώργιος Σούρλας,
π. Υπουργός, π. Αντιπρόεδρος της Βουλής


Ο ακριβής προσδιορισμός του όρου διαφθορά καθίσταται δυσχερής, αν λάβουμε υπόψη ότι το νοηματικό περιεχόμενο διαφόρων όρων εξαρτάται από τις συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χρονική περίοδο, τις ηθικές αρχές, τις φιλοσοφικές αντιλήψεις και τους εκάστοτε ιδεολογικούς προσανατολισμούς, αλλά και άλλους παράγοντες.

Ως διαφθορά ορίζεται συνήθως η εκμετάλλευση μιας θέσης εξουσίας απ’ αυτόν που την κατέχει προς ίδιον όφελος.Η διαφθορά έχει δύο συνιστώσες, δύο μεταβλητές. Η μία ορίζεται με βάση τις ενέργειες, που αποκλίνουν από ένα συγκεκριμένο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Η άλλη σχετίζεται με την ηθική αντίληψη και υπόσταση της κοινωνίας, καθώς και τη χρονική περίοδο που συντελείται η πράξη διαφθοράς. Πρέπει να ληφθεί υπόψη και ότι η διαφθορά διαχέεται και εξαπλώνεται ευκολότερα, όταν υπάρχει φθορά της ηθικής συνείδησης.

Η διαφθορά:
  • φθείρει ηθικές αρχές και αξίες, που είναι απαραίτητες για τη συνοχή της κοινωνίας με την εξαγορά συνειδήσεων και την ανομία,
  • διαβρώνει τους δημοκρατικούς θεσμούς με τα τεράστια ποσά που διατίθενται για την χρηματοδότηση πολιτικών και μέσων μαζικής ενημέρωσης,
  • πλήττει την εθνική οικονομία με τη διάβρωση του δημόσιου ήθους,
  • αντιστρατεύεται την ανάπτυξη, γιατί νοθεύει τους κανόνες του επιχειρηματικού παιχνιδιού και πλήττει την ανταγωνιστικότητα και
  • είναι η βασική αιτία της παθογένειας στη δημόσια ζωή.
Η κατάσταση, στην οποία έχουμε περιέλθει, δεν αφήνει περιθώρια για καμία ανοχή ή ολιγωρία. Έχουμε καθήκον να κηρύξουμε τον πόλεμο στη διαφθορά σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους χώρους. Χρειαζόμαστε ένα άλλο, σύγχρονο πολιτικό σύστημα, με κυρίαρχα στοιχεία τη διαφάνεια, τη νομιμότητα και τη χρηστή διαχείριση παντού.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλιά σας ...

Περισσότερα...

αρχείο

αναζήτηση


ενημέρωση με email

προσθέστε το email σας
για να λαμβάνετε ενημερώσεις
των νέων αναρτήσεων